از نیپوتو برداشت ارزی انجام داده‌ام اما در صف انتظار قرار گرفته‌ام/واریز انجام نشده است. مشکل کجاست؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

مقدار دقیق برداشت یا انتقال را در تیکت پشتیبانی اطلاع دهید تا همکاران ما تراکنش را بررسی کنند.

برچسب ها:
برداشت