ویژگی امنیتی رمز اضطراری

با رمزاضطراری، در مواقع حساس برداشت از حساب را متوقف کنید و لوکیشن خود را برای کمک ارسال نمایید

ویژگی امنیتی رمز اضطراری
افزایش ضریب امنیت حساب
غیر فعال سازی برداشت ارز
اطلاع رسانی موقعیت مکانی شما در شرایط اضطراری
نامحسوس بودن نحوه اطلاع رسانی در شرایط خطر

درباره ویژگی امنیتی رمز اضطراری بیشتر بدانید

سوالات متداول ویژگی امنیتی رمز اضطراری