کانفرم و یا تایید انتقال رمزارز چیست؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

به تعداد بلوک‌هایی که بعد از تراکنش ساخته و یا استخراج شده، کانفرم گفته می‌شود. هر چه تعداد کانفرم‌ها بیشتر باشد، تراکنش امن‌تر و غیر قابل بازگشت‌تر خواهد بود. برای اینکه رمزارزها به طور قطع انتقال یابند به تعداد مشخصی کانفرم در شبکه نیاز دارند.

برچسب ها:
برداشت