برنامه زمانبندی برداشت ریالی در سیکل پایا به چه صورت است؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

درخواست‌های برداشت ریالی فقط در روزهای کاری انجام می‌شوند و در روزهای جمعه و تعطیل به دلیل از سرویس خارج بودن شبکه‌های ساتنا و پایا امکان تسویه وجود ندارد.

درخواست‌های ثبت شده بین ساعت 00:00 تا 9:59، در سیکل ساعت 10:45 تا 11:30 توسط بانک مرکزی پردازش و به‌ حساب بانکی واریز می‌شود.

درخواست‌های برداشت ریالی بین ساعت 10:00 تا 12:59، در سیکل 13:45 الی 14:30 توسط بانک مرکزی پردازش و به حساب شما واریز می‌شود.

درخواست‌های برداشت ریالی بین ساعت 13:00 تا 17:59، در سیکل 18:45 الی 19:30 توسط بانک مرکزی پردازش و به حساب شما واریز می‌شود.

درخواست‌های برداشت ریالی بین ساعت 18:00 تا 20:59، در سیکل روز بعد در ساعت 03:45 الی 05:00 به حساب شما واریز خواهد شد.

درخواست‌های برداشت ریالی بین ساعت 21:00 تا 23:59، در سیکل روز بعد در ساعت 10:45 الی 11:30 به حساب شما واریز خواهد شد.

تسویه به مقصد بانک آینده در روزهای تعطیل نیز هر سه ساعت یکبار انجام خواهد شد.

علاوه بر این، تعیین وضعیت تسویه ریالی ممکن است تا 72 ساعت کاری زمان‌بر باشد. اختلال‌های پیش‌بینی نشده در ارسال، مسدود بودن حساب مقصد، بازگشت وجه به‌حساب مبدأ و... از عوامل زمان‌بر در این پروسه هستند.

برچسب ها:
برداشت