آیا امکان برداشت ریال با شماره کارت وجود دارد؟ مدت زمان تسویه ریال چند ساعت است؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

در حال حاضر امکان برداشت وجه به صورت کارت به کارت در نیپوتو وجود ندارد و این شبکه از سوی بانک غیر فعال می باشد.

برچسب ها:
برداشت