برداشت ریال به حساب بانکی، چقدر طول می‌کشد؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

برداشت ریالی از نیپوتو به کارت بانکی تا سقف 100 میلیون تومان در بانک‌های برداشت آنی تحت همکاری با نیپوتو در روزهای کاری در لحظه انجام می‌شود و در غیر این صورت حداکثر زمان انتقال پول به حساب بانکی 24 ساعت کاری خواهد بود.

برچسب ها:
برداشت