چرا وضعیت برداشت رمزارز روی “در حال پردازش” متوقف شده است؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

بعد از تایید تراکنش برداشت‌، باید منتظر بمانید تا تاییدهای شبکه بلاکچین مربوطه به تعداد کافی انجام شود. تا اتمام این فرآیند وضعیت برداشت شما “در حال پردازش” می باشد.

تعداد تاییدهای مورد نیاز با توجه به نوع رمزارز متفاوت است. در اینجا تعداد تایید مورد نیاز برای هر رمزارز را بررسی کنید.

برچسب ها:
برداشت