چرا مقدار ریپل کمتری در کیف پول من نمایش داده می شود؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

در صورتی که از والتی استفاده می کنید که تا حالا تراکنشی روی شبکه ریپل نداشته است،شبکه ریپل مقدار 25 ریپل جهت فعال سازی آن اکانت فریز می کند،این مقدار ریپل فریز شده در اکانت شما می باشد و از کنترل نیپوتو خارج است.

برچسب ها:
برداشت