چه رمزارزهایی را می‌توان برداشت کرد؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

سیاست کلی نیپوتو این است که کوین هایی را لیست کند که معتبر باشند و ریسک کمتری دارند و یک جامعه فنی و اقتصادی قوی و محکمی از آن پشتیبانی کند.

لیست رمزارزهایی را که نیپوتو از آنها پشتیبانی می‌کند، در اینجا ببیند.

برچسب ها:
برداشت