برداشت رمزارز چگونه در نیپوتو انجام ‌می‌شود؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

میزان برداشت رمزارزبا توجه به سطوح کاربری امکان پذیر است و کاربران می‌توانند با در نظر گرفتن سطح کاربری خود نسبت به برداشت رمزارز درخواست برداشت ثبت کنند.

برداشت رمزارز به 2 صورت انجام می شود:

برداشت عادی:برای این منظور از قسمت کیف پول وارد برداشت رمزارز شده ،رمز ارز مورد نظر و نوع شبکه را با توجه به شبکه آدرس مقصد یکسان انتخاب کرده سپس مقدار رمز ارز و آدرس مقصد را وارد کرده و روی برداشت کلیک کنید.

انتقال داخلی:این روش برای کاربرانی کاربرد دارد که دارای حساب در پلتفرم نیپوتو باشند ،در این صورت برای انتقال رمزارز نیازی به پرداخت کارمزد ندارند .

برچسب ها:
برداشت