چگونه می‌توان وضعیت درخواست برداشت رمزارز را پیگیری کرد؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

از منوی تاریخچه مالی،گزینه برداشت ها را انتخاب کنید.

وضعیت برداشت در یکی از پنج حالت زیر است:

در صف انتظار: انتظار برای تأیید کد ارسالی به ایمیل توسط کاربر

در حال حسابرسی: صحت سنجی درخواست برداشت کاربر

در حال پردازش: درخواست برداشت به شبکه ارسال شده است

انجام شده: درخواست برداشت تایید شده است

برچسب ها:
برداشت