برداشت رمزارزی انجام داده‌ام ولی انتقال انجام نشده است. مشکل چیست؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

در صورتی که بیش از 30 دقیقه از تایید ایمیل گذشته و برداشت انجام نشده است و وضعیتش تکمیل نشده است به دپارتمان برداشت تیکت بزنید.

برچسب ها:
برداشت