زمان پردازش درخواست برداشت از طریق انتقال پرداخت یاری چقدر است؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

به طور معمول طی 30 دقیقه تراکنش تایید و ارسال می شود اما بنا بدلایلی نظیر اینکه بالانس کافی در آن پرداخت یاری وجود نداشته باشد ممکن است 24 تا 48 ساعت پردازش تراکنش زمان ببرد.در صورتی که قصد دارید از مدت زمان واریز مطمئن شوید به پشتیبانی سطح 3 پیام ارسال کنید تا متوسط مدت زمان واریز را به شما اطلاع دهند.

برچسب ها:
برداشت