برداشت رمزارز یا انتقال به کیف پول، چقدر طول می‌کشد؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

برداشت رمز ارز در صورت معقول انتخاب کردن شبکه انتقال حدود 30 دقیقه و در صورت غیر معقول انتخاب کردن شبکه انتقال زمان بیشتری انجام می شود.

برچسب ها:
برداشت