آیا می‌توان تراکنش برداشت رمزارز را لغو کرد؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

بعد از ثبت برداشت و تایید رمز دو مرحله ای یا سه مرحله ای برداشت ،90 ثانیه فرصت دارید تا برداشت خود را لغو کنید.

برچسب ها:
برداشت