دریافت خطا در هنگام برداشت رمزارز چه دلایلی دارد؟

دسته بندی: برداشت

پاسخ کامل:

در هنگام برداشت رمزارز ممکن است با یکی از خطاهای زیر مواجه شوید:

  • برداشت رمزارز شما محدود شده است برای رفع مشکل به پشتیبانی آنلاین مراجعه کنید.

در صورت مشاهده این پیام همان لحظه به پشتیبانی آنلاین مراجعه کرده و با موضوع “مشاهده پیام محدودیت رمز ارز” پیام خود را مبنی بر خطای دریافتی ارسال کنید و مشکل را با پشتیبان مربوطه مطرح نمایید.

  • مبلغ برداشتی کمتر از حد مجاز است.

در صورت دریافت این خطا مقدار برداشت خود را با حداقل‌های برداشت مقایسه کنید. در صورت برداشت رقمی کمتر از رقم حداقل‌های برداشت رمز ارز با چنین خطایی مواجه شده و نیازی به مراجعه به پشتیبانی ندارد.

  • مبلغ برداشتی بیشتر از سقف برداشت

در صورت دریافت این خطا یعنی با انجام دادن این برداشت سقف برداشت روزانه یا ماهانه شما پر شده و برای همین این خطا نمایش داده می‌شود. سقف برداشت برای هر سطح کاربری متفاوت است.

برچسب ها:
برداشت