کارمزد واریز و برداشت ریالی چقدر است؟

دسته بندی: پنل کاربری و رفرال

پاسخ کامل:

کارمزد واریز ریال به نیپوتو مقدار ثابت 2 هزار تومان می باشد و ارتباطی به سطح کاربری شما ندارد و حداقل میزان واریزی 50 هزار تومان می باشد. کارمزد برداشت ریال از نیپوتو مقدار ثابت 10 هزار تومان می باشد.

برچسب ها:
پنل کاربری