کد دعوت (رفرال) در کدام قسمت حساب کاربری نیپوتو قرار دارد؟

دسته بندی: پنل کاربری و رفرال

پاسخ کامل:

پس از ورود به حساب کاربری از منوی دعوت از دوستان شما می توانید اقدام به ساخت کد دعوت جدید نمایید و سپس کد دعوت یا لینک دعوت را بادوستان خود به اشتراک بگذارید.

برچسب ها:
رفرال