آیا میزان کارمزدهای نیپوتو در هر سطح کاربری متفاوت است؟کارمزد معاملات در پلتفرم نیپوتو چقدر است؟

دسته بندی: پنل کاربری و رفرال

پاسخ کامل:

خیر، میزان کارمزدها ارتباطی به سطح کاربری ندارد.

کارمزد هر معامله برای Maker (آگهی گذار) و Taker (آگهی بردار) مقدار ثابت 0.1 % می باشد. در این صورت از مقدار دارایی که بعد از انجام معامله وارد حساب هر یک از طرفین معامله می شود به میزان 0.1% کسر می شود.

برچسب ها:
پنل کاربری