برای نگهداری دارایی‌ در کیف پول نیپوتو کارمزد دریافت می‌شود؟ در صورت انتقال رمزارزها به حسابی در نیپوتو کارمزد کسر می‌شود؟

دسته بندی: پنل کاربری و رفرال

پاسخ کامل:

خیر، برای نگهداری رمزارز و ریال در کیف پول هیچگونه هزینه ای پرداخت نخواهید کرد.

انتقال رمزارز بین کاربرانی که در نیپوتو حساب دارند با کارمزد صفر انجام می‌شود و کاربران برای جابجایی رمزارز در پلتفرم نیپوتو کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.

برچسب ها:
پنل کاربری