کارمزد شبکه هنگام برداشت کریپتو به صرافی پرداخت می‌شود؟سطح کارمزد در همه شبکه ها یکسان است؟

دسته بندی: پنل کاربری و رفرال

پاسخ کامل:

کارمزد برداشت به شبکه رمزارز پرداخت می شود و به صرافی سودی تعلق نمی گیرد.

خیر، با توجه به شبکه انتقال رمزارز متفاوت است.برای مشاهده میزان کارمزد شبکه ها ی رمزارزها اینجا کلیک کنید.

برچسب ها:
پنل کاربری