لیست سفارشات باز را چگونه ببینم و لغو کنم؟

دسته بندی: معاملات

پاسخ کامل:

در صفحه مارکت (بازار معاملاتی) می توانید از قسمت سفارشات باز ،جزئیات سفارشات باز را ببینید و یا از منوی دستیار تریدر بخش سفارشات باز، لیست سفارشات باز را ببینید و در صورت لزوم روی لغو سفارش بزنید.

برچسب ها:
معاملات