از ابزار سفارش OCO در چه زمان‌هایی می‌توان استفاده کرد؟

دسته بندی: معاملات

پاسخ کامل:

تریدرها می‌توانند از سفارش OCO برای معامله‌کردن در اصلاحات قیمتی و شکست سطوح مقاومت یا حمایت استفاده کنند.

برچسب ها:
معاملات