شبکه ی انتقال ارز دیجیتال چیست ؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

هر رمزارز در شبکه ی مشخصی انتقال داده می‌شود.

دو نوع رمزارز داریم: کوین و توکن.

کوین‌ها شبکه انتقال مخصوص به خود دارند و به صورت مستقل عمل می‌کنند.

توکن‌ها شبکه انتقال اختصاصی ندارند و بر بستر شبکه سایر رمزارزها منتقل می‌شوند.

برخی از توکن ها را می توان از طریق چند شبکه مختلف انتقال داد. در این موارد ما در انتخاب شبکه آزادی عمل بیشتری داریم و می‌توانیم شبکه‌های بیشتری را برای انتقال انتخاب کنیم.

برچسب ها:
واریز