چرا پول از حسابم کم شده ولی کیف پولم در نیپوتو شارژ نشده است؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

اگر پول از حساب شما کسر شد ولی کیف پول شما شارژ نشد حداکثر طی 72 ساعت کاری پول به حساب شما از طریق بانک مرکزی برگشت داده می شود.

برچسب ها:
واریز