سقف واریز ریال در نیپوتو چه مقدار است؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

سقف واریز ریالی با توجه به سطوح کاربری متفاوت است:

برای سطح یک سقف 10 میلیون تومان در هر 24 ساعت می توانید واریز داشته باشید.

برای سطح دو به بالا 25 میلیون تومان در هر 24 ساعت می توانید واریز داشته باشید.

نکته: در حال حاضر محدودیت واریز هر تراکنش آنلاین برای سایتهای ارز دیجیتال از طریق درگاههای بانکی 25 میلیون تومان است.

برچسب ها:
واریز