در صورت واریز بدون تگ و ممو واریز چه باید کرد؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

به پشتیبانی آنلاین مراجعه کرده و به دپارتمان “واریز” در نیپوتو پیام ارسال کنید. موضوع را با پشتیبان مطرح کنید.هش تراکنش و عکس از والت مبدا که تراکنش و مقدار واریز در آن مشخص است را به پشتیبانی ارسال نمایید.حداقل به مدت ۲۴ ساعت صبر کنید تا بازیابی واریز مورد نظر انجام شود. در صورتی که تگ را اشتباه وارد کرده باشید و متعلق به یکی دیگر از کاربران نیپوتو باشد وارد یک پروسه حقوقی می شوید،کاربری که مدعی است اشتباه واریز کرده باید شکایت حقوقی علیه شخصی که واریز برای او انجام شده انجام دهد.

برچسب ها:
واریز