تگ (ممو) آدرس چیست؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

ممو یا تگ، یک شناسه منحصر به فرد است که در تراکنش گنجانده شده ، برای انتقال و دریافت تعدادی از رمزارزها مانند ریپل (XRP)، ایاس (EOS) و استلار (XLM) و ... درج تگ در هنگام انتقال در مبدا ضروریست و در صورت عدم درج تگ ممکن است موجب از بین رفتن دارایی شود.

برچسب ها:
واریز