چرا شبکه انتقال رمزارز اهمیت دارد؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

برای واریز/برداشت رمزارز شبکه انتقال والت مبدا و مقصد باید یکسان باشد.بنابراین برای انتقال رمزارز، باید ابتدا از شبکه‌ای که قصد دارید برای انتقال استفاده کنید و پشتیبانی والت مقصد از آن شبکه مطمئن شوید. در اینجا می توانید شبکه هایی که نیپوتو پشتیبانی می کند را مشاهده کنید.

برچسب ها:
واریز