آیا نیاز هست رسید واریز آفلاین و پرداخت یاری آپلود شود؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

در صورتی که شناسه واریز را بدرستی وارد کرده باشید حساب شما به صورت اتوماتیک شارژ می شود و نیازی به آپلود رسید نیست ،در صورتی که شناسه واریز را وارد نکرده باشید می بایست رسید را از طریق پشتیبانی ارسال کنید تا عملیات واریز تکمیل شود.

برچسب ها:
واریز