خطای “کارت شما مجاز به پرداخت در این سامانه نمی‌باشد” در هنگام واریز به چه معناست؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

این خطا بدین معنی‌ است که شماره کارتی که از آن برای پرداخت استفاده کرده‌اید، در سایت نیپوتو ثبت نشده است. در صورتی که این کارت به نام خودتان است، ابتدا باید آن را در سایت ثبت و تایید کرده و سپس اقدام به واریز ریالی نمایید.

برچسب ها:
واریز