خطای ۹۹ در درگاه بانکی به چه معنی است؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

خطای ۹۹ متعلق به شاپرک بوده و دلیل آن عدم ثبت کارت در سامانه مانا است. دارندگان این کارت‌ها تنها می‌توانند تا ۳ میلیون تومان تراکنش داشته باشند و برای تراکنش با مبالغ بالاتر، این خطا را دریافت می‌کنند.

این خطا در تمامی درگاههای پرداخت به همین شکل تولید شده و درگاه در ایجاد آن دخالتی ندارد. دارندگان برای رفع این مشکل می‌توانند به بانک مراجعه کرده تا کارت خود را در سامانه مانا ثبت کرده و یا کارت را تغییر دهند.

برچسب ها:
واریز