در واریز رمزارز به نیپوتو اگر شبکه را اشتباه بزنم چه اتفاقی می‌افتد؟

دسته بندی: واریز

پاسخ کامل:

در خصوص واریز رمزارز به کیف پول نیپوتو و اشتباه در انتخاب شبکه انتقال، دو حالت اتفاق می افتد:

  • شبکه‌ای که اشتباه انتخاب شده در نیپوتو وجود دارد.

اگر شبکه را اشتباه انتخاب کردید و نیپوتو از آن شبکه پشتیبانی می کند ،ممکن است پروسه ریکاوری بین 3 تا 6 ماه زمانبر باشد.رمزارز انتقالی جهت انتقال به شبکه صحیح با کسر درصدی به احتمال زیاد در کیف پول بازیابی می گردد.

  • شبکه‌ای که اشتباه انتخاب شده در نیپوتو وجود ندارد.

اگر شبکه ی انتخابی در نیپوتو پشتیبانی نمی‌شود در حال حاضر امکان بازیابی رمزارز انتقالی وجود ندارد.

برچسب ها:
واریز