پول سیاه چیست؟

دسته بندی: احراز هویت

پاسخ کامل:

پولی که حاصل اقدامات خرابکارانه و متقلبانه است،مانند افرادی که از حساب بانکی مردم دزدی می کنند و این پول ها را در حسابهای اجاره ای(حسابهای بانکی یکسری از افراد) تجمیع می کنند و از طریق گول زدن و وعده دادن تحت عنوان کار پاره وقت و کار در خانه و ... از صاحبان حسابهای اجاره ای درخواست احراز هویت در صرافی های ارز دیجیتال و خرید ارز دیجیتال می کنند. عکس این جریان هم ممکن است یعنی در قبال ارز دیجیتال درخواست ریال می دهند در اینصورت ممکن است پول رو به حساب شخص خرابکاری بزنید و به این صورت تامین مالی تروریسم انجام داده اید.هوشیار باشید و فریب اینگونه افراد را نخورید.

برچسب ها:
احراز هویت