در صورت عدم تایید مدارک دلیل رد آن و امکان ارسال مجدد مدارک به چه صورتی است؟

دسته بندی: احراز هویت

پاسخ کامل:

عدم تایید هریک از مدارک ارسالی به‌ دلایل مختلفی صورت می‌گیرد،از جمله:

ناخوانا و واضح نبودن مدارک

مدرک بصورت کامل در کادر قرار نگرفته باشد

بخشی از مدرک پوشانده شده باشد

و ...

که دلیل رد شدن مدارک در حساب کاربری قابل مشاهده است ، پس از رفع نقص مدارک می توانید اقدام به آپلود مدارک خود نمایید.

برچسب ها:
احراز هویت