مدارک مورد نیاز برای احراز هویت چیست؟

دسته بندی: احراز هویت

پاسخ کامل:

مدارک لازم برای هر سطح کاربری به شرح زیر می باشد:

سطح 1: تصویر کارت ملی،شماره تلفن همراه،کارت بانکی

سطح 2: تلفن ثابت،تصویر سلفی با کارت ملی،ویدیو سلفی

سطح 3: تایید آدرس ،گواهی امضا،احراز فعالیت در بازار سرمایه

سطح شرکتی: آگهی تاسیس،آگهی تغییرات،نامه معرفی

برچسب ها:
احراز هویت