/ مفاهیم پایه بازار‌های مالی / تحلیل ریسک

زمان مطالعه : 5 دقیقه

تحلیل ریسک

انواع روش های تحلیل ریسک

ارزیابی ریسک، برای تعیین ارزش یک پروژه یا سرمایه گذاری و تعیین بهترین فرآیند برای کاهش ریسک ها ضروری است. تحلیل ریسک، رویکردهای مختلفی را ارائه می‌کند که می‌تواند برای ارزیابی ریسک و پاداش سرمایه‌گذاری بالقوه مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل ریسک

تحلیل ریسک چیست؟

تحلیل ریسک (Risk analysis)، فرآیند ارزیابی احتمال وقوع یک حادثه نامطلوب، در حوزه شرکت، دولت یا محیطی است. تحلیل ریسک، مطالعه عدم قطعیت یک روند معین است و همچنین به عدم قطعیت جریان های نقدی پیش بینی شده، مغایرت بازده پرتفوی یا سهام، احتمال موفقیت یا شکست یک پروژه و احتمال وضعیت های اقتصادی آتی اشاره دارد.

تحلیلگران ریسک، اغلب با متخصصان پیش بینی همکاری می کنند تا اثرات منفی غیرمنتظره، آینده را به حداقل برسانند. همه‌ی شرکت ها و افراد، با خطرات خاصی روبرو هستند. بدون ریسک، احتمال پاداش کمتر است. مشکل این است که ریسک بیش از حد می تواند منجر به شکست شود. تحلیل ریسک، به شما اجازه می‌دهد تا بین ریسک‌پذیری و کاهش آن تعادل برقرار شود.

نکات مهم

  • از تحلیل ریسک برای شناسایی، اندازه گیری و کاهش خطرات مختلف استفاده می شود.
  • تحلیل کمی ریسک، از مدل‌ها و شبیه‌سازی‌های ریاضی برای تخصیص مقادیر عددی به ریسک استفاده می‌کند.
  • تحلیل کیفی ریسک، بر قضاوت ذهنی فرد، در ایجاد یک مدل نظری از ریسک برای یک سناریوی معین تکیه دارد.
  • تحلیل ریسک یک هنر و علم است.

درک تحلیل ریسک

ارزیابی ریسک، شرکت‌ها، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا احتمال تأثیر منفی یک حادثه نامطلوب را ارزیابی کنند. ارزیابی ریسک، برای تعیین ارزش یک پروژه یا سرمایه گذاری و تعیین بهترین فرآیند برای کاهش ریسک ها ضروری است. تحلیل ریسک، رویکردهای مختلفی را ارائه می‌کند که می‌تواند برای ارزیابی ریسک و پاداش سرمایه‌گذاری بالقوه مورد استفاده قرار گیرد.

در این رابطه بخوانید‌ : بیت‌کوین کش چیست؟ و چه تفاوتی با بیت کوین دارد؟

یک تحلیلگر ریسک، با شناسایی مواردی که ممکن است اشتباه پیش برود، شروع می کند. این اثرات منفی باید با شاخصی که احتمال وقوع یک حادثه را اندازه گیری می کند، سنجیده شود.

در نهایت، تحلیل ریسک میزان تأثیر حادثه را تخمین می زند. بسیاری از ریسک ها از جمله ریسک بازار (market risk)، ریسک اعتباری (credit risk) و ریسک ارزی (currency risk) را می توان از طریق پوشش ریسک یا با خرید بیمه کاهش داد.

تقریباً همه انواع مشاغل بزرگ به حداقل تحلیل ریسک نیاز دارند. تحلیل ریسک به متخصصان اجازه می دهد تا خطرات را شناسایی و کاهش دهند، اما به طور کامل از آنها اجتناب نکنند.

انواع تحلیل ریسک

تحلیل ریسک می تواند کمی یا کیفی باشد.

طبق تحلیل کمی ریسک (quantitative risk)، یک مدل ریسک با استفاده از شبیه‌سازی یا آمار قطعی برای تخصیص مقادیر عددی به ریسک ساخته می‌شود. ورودی هایی که بیشتر متغیرهای فرضی و تصادفی هستند به مدل ریسک وارد می شوند.

برای هر محدوده معینی از ورودی، مدل ریسک، طیفی از خروجی یا نتیجه را تولید می کند. خروجی مدل با استفاده از نمودارها، تحلیل سناریو و یا تحلیل حساسیت توسط مدیران ریسک، برای تصمیم گیری درمورد کاهش و مقابله با ریسک‌ها، استفاده می‌شود.

الگوریتم شبیه سازی مونت کارلو (Monte Carlo simulation) را می توان برای ایجاد طیف وسیعی از نتایج احتمالی یک تصمیم اتخاذ شده یا اقدام انجام شده، استفاده کرد. شبیه سازی یک تکنیک کمی است که نتایج را برای متغیرهای ورودی تصادفی به طور مکرر محاسبه می کند و هر بار از مجموعه ای متفاوت از مقادیر ورودی استفاده می کند. نتیجه حاصل از هر ورودی ثبت می‌شود و نتیجه نهایی مدل، انتشار همه نتایج ممکن است.

نتایج را می توان در یک نمودار توزیع خلاصه کرد که برخی از معیارهای گرایش مرکزی مانند میانگین و میانه را نشان می دهد. و همچنین متغیر بودن داده ها را از طریق انحراف استاندارد و واریانس ارزیابی می کند. نتایج را می توان با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تحلیل سناریو و جداول حساسیت، ارزیابی کرد. تحلیل سناریو بهترین، متوسط ​​و بدترین نتیجه هر رویداد را نشان می دهد. تفکیک نتایج مختلف از بهترین به بدترین، بینش معقولی را برای یک مدیر ریسک فراهم می کند.

به عنوان مثال، یک شرکت آمریکایی که در مقیاس جهانی فعالیت می کند ممکن است بخواهد بداند در صورت تقویت نرخ ارز کشورهای منتخب، سود نهایی آن چگونه خواهد بود. یک جدول حساسیت نشان می دهد که چگونه با تغییر یک یا چند متغیر تصادفی یا فرضیات، نتایج تغییر می کند.

تحلیل کیفی ریسک

تحلیل کیفی ریسک (Qualitative risk analysis)، یک روش تحلیلی است که ریسک ها را با رتبه بندی های عددی و کمی شناسایی و ارزیابی نمی کند. تحلیل کیفی، شامل تعریف مکتوب عدم قطعیت ها، ارزیابی میزان تأثیر ریسک و طرح های مقابله ای در صورت وقوع یک حادثه ناگوار است.

نمونه‌هایی از ابزارهای ریسک کیفی شامل تحلیل سوات (SWOT)، نمودارهای علت و معلولی، ماتریس تصمیم‌گیری، نظریه بازی و غیره است. شرکتی که می‌خواهد تأثیر یک نقص امنیتی را بر روی سرورهای خود اندازه‌گیری کند، ممکن است از تکنیک ریسک کیفی، به آماده‌سازی آن برای هر گونه درآمدی که ممکن است ناشی از نقص داده از دست رفته باشد استفاده کند.

همچنین بخوانید : آوالانچ چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

نکته: در حالی که بیشتر سرمایه گذاران نگران ریسک نزولی هستند، از نظر ریاضی، ریسک واریانس هر دو سمت نزولی و صعودی است.

مثالی از تحلیل ریسک: دارایی در خطر

دارایی در خطر (VaR) آماری است که سطح ریسک مالی را در یک شرکت، سبد سرمایه گذاری یا معامله در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌کند. این معیار معمولاً توسط بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری برای تعیین میزان و نسبت وقوع زیان‌های احتمالی، در پرتفوی سازمانی آنها استفاده می‌شود. مدیران ریسک از دارایی در خطر، برای اندازه‌گیری و کنترل سطح مواجهه با ریسک استفاده می‌کنند. می‌توان محاسبات دارایی در خطر را، برای موقعیت‌های خاص، کل سبدهای سرمایه گذاری و یا برای اندازه‌گیری ریسک در شرکت اعمال کرد.

دارایی در خطر، با تغییر بازده های تاریخی از بدترین به بهترین، با این فرض که بازده تکرار می شود، به ویژه در مواردی که مربوط به ریسک باشد، محاسبه می شود. به عنوان یک مثال تاریخی، بیایید به نزدک100 ETF (Nasdaq 100) نگاه کنیم که با نماد QQQ، در مارس 1999 معامله می شود. اگر هر بازده روزانه را محاسبه کنیم، مجموعه داده های غنی تولید می کنیم. بیش از 1400 امتیاز بدترین ها به طور کلی در سمت چپ تجسم می شوند، در حالی که بهترین بازده ها در سمت راست قرار می گیرند.

برای بیش از 250 روز، بازده روزانه ETF بین 0 تا 1 درصد محاسبه شد. در ژانویه 2000، این ETF حدود 12.4 درصد بازده داشت. اما نقاطی وجود دارد که در آن ETF ضرری را ثبت کرد. در بدترین حالت، ETF روزانه بین 4 تا 8 درصد ضرر داشت. از این دوره به عنوان بدترین 5 درصد ETF یاد می شود. بر اساس این بازده های تاریخی، می توانیم با اطمینان 95 درصد فرض کنیم، که بزرگترین زیان ETF از 4 درصد فراتر نخواهد رفت. بنابراین اگر 100 دلار سرمایه گذاری کنیم، با 95 درصد اطمینان می توانیم بگوییم که ضرر ما از 4 دلار بیشتر نخواهد شد.

توجه داشته باشید که، دارایی در خطر، به تحلیلگران اطمینان قطعی نمی دهد. دارایی در خطر یک تخمین، بر اساس احتمالات است. اگر بازدهی بالاتر را در نظر بگیرید، احتمال بالاتر می‌رود و تنها 1% بدترین بازده‌ را در نظر بگیرید. ضرر 7 تا 8 درصدی نزدک100 ETF، بدترین 1 درصد عملکرد آن را نشان می دهد. بنابراین ما می توانیم با اطمینان 99٪، فرض کنیم که بدترین بازده ما، 7 دلار سرمایه گذاری ما را از دست نمی دهد. همچنین می توانیم با اطمینان 99٪ بگوییم که یک سرمایه گذاری 100 دلاری تنها حداکثر 7 دلار را از دست می دهد.

محدودیت های تحلیل ریسک

ریسک یک معیار احتمالی است، بنابراین هرگز نمی تواند به طور قطعی به شما بگوید که ریسک دقیق شما، در یک زمان معین چقدر است. تحلیل ریسک فقط، زیان های احتمالی و زمان وقوع آنها را ارائه می دهد. همچنین هیچ روش استانداردی برای محاسبه و تحلیل ریسک وجود ندارد، و حتی دارایی در خطر می تواند چندین روش مختلف برای مواجهه با آن داشته باشد.

برای مثال، بحران مالی 2008، این مشکلات را آشکار کرد، زیرا محاسبات نسبتاً خوش‌ بینانه دارایی در خطر، وقوع احتمالی حادثه های ناشی از پرتفوی وام‌های رهنی را تا حد زیادی دست کم گرفته بود.

میزان ریسک نیز دست‌کم گرفته شد و منجر به نسبت‌های اهرمی شدید در پرتفوی‌های پر ریسک شد. در نتیجه، دست کم گرفتن حادثه و میزان ریسک، باعث شد مؤسسات نتوانند میلیاردها دلار زیان خود را پوشش دهند، زیرا ارزش وام‌های مسکن فرعی سقوط کرده بود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش اتریوم (ETH) برای شما فراهم شده است.


0

خرید و فروش ارزهای دیجیتال از امروز شروع کنیدمترجم اخبار تکنولوژی و بلاکچین، فعال در حوزه کریپتو و متاورس، تهیه و اجرای ویدیوهای آموزشی و کاربردی در حوزه کریپتوکارنسی.

ثبت دیدگاه

لیست نظرات (0)
قیمت لحظه‌ای

بیت کوین

(BTC)
0.00٪

$ 0.00

0 تومان

خرید و فروش بیت کوین

بیشتر بخوانید