اقتصاد جهانی

منتخب اقتصاد جهانی
بایدن بر سر افزایش سقف بدهی ایالات متحده به توافق اولیه رسید
گالوپ: سطح نگرانی در مورد بحران بانکی آمریکا به سال 2008 رسیده است
240 میلیون دلار از دارایی صرافی کوین بیس در خطر بانک سیگنچر است
بانک سیگنچر توسط قانونگذارن متوقف شد
اشتیاق ایلان ماسک برای خرید بانک سیلیکون ولی