شیبا اینو

منتخب شیبا اینو
رابینهود 14 تریلیون SHIB جدید به دارایی های خود اضافه کرد
پس از بازگشایی بریج شیباریوم تعداد کیف پول ها از 100 هزار عدد فراتر رفت
2 تریلیون شیبا اینو طی هفته گذشته از اکسچنج ها خارج شده است
نرخ توکن سوزی شیبا اینو به بیش از 1000٪ رسید
تحلیل بازار آلت کوین ها: احتمال افزایش قیمت چین لینک، دوج کوین و شیبا اینو (23 مرداد 1402)