پولکادات

منتخب پولکادات
بیت کوین به 20 هزار دلار رسید؛ پالیگان 7 درصد افزایش یافت
دوج کوین از پولکادات پیشی گرفت
تحلیل قیمت پولکادات
تحلیل قیمت پولکادات
قیمت بیت کوین کش 7 درصد افزایش یافت