تحلیل بازار

منتخب تحلیل بازار
تحلیل اتریوم
تحلیل بیت کوین
اتریوم به سقف قیمتی 2 ماهه خود رسید، بیت کوین در 24 هزار دلار رد شد
تحلیل بیت کوین: پایان ریزش؟
بیت کوین در محدوده ی حمایتی 19000 دلار، آیا ریزش ادامه دارد؟