پادشاه فناوری و ارباب سکه ها؛ ایلان ماسک و مدیر ارشد مالی تسلا عناوین جدیدی را برای خود انتخاب کرده اند

با گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده درخصوص تصویب عناوین رسمی جدید برای ایلان ماسک و یکی از

بیشتر بخوانید